Ett Grönare Lund

Basic CMYK

Ett Grönare Lund är ett demokrati- och stadsodlingsprojekt inom Lundabaserade organisationen ABC – aktiva insatser för människa och miljö som sker i samarbete med flertalet kommunala aktörer i Lund, bl.a. fastighetsbolaget LKF. Projektet initierades 2011 och ingick i Allmänna arvsfondens ungdomssatsning Vi deltar! mellan 2012-2014. Syftet med Ett Grönare Lund är att stärka delaktighet och demokrati bland barn och unga vuxna med Linero i östra Lund som utgångspunkt.

Under 2015 lanserade vi metodboken Växa & gro - stadsodling som demokrativerkstad på uppdrag av Arvsfonden där vi beskriver de metoder vi arbetat med och etablerat inom ramarna av ABC:s stadsodlingsverksamhet i Lund. Boken skapade vi i samarbete med kommunikationsbyrån Sustainable Studio. Denna hemsida fungerar som ett digitalt och mer levande komplement till boken.

391426_10152032519445624_228098279_n

Huvudstommen av Ett Grönare Lunds verksamhet är våra veckoenliga odlingsträffar på Linero på torsdagar vid kvartersodlingen i bostadsområdet vid Vikingavägen på Linero. Under dessa träffar odlar vi med ekologiska metoder (framförallt ätbara grödor), gör samarbetsövningar där vi utforskar demokratibegreppet i praktiken, lagar mat, leker lekar, spelar teater, bygger i trä, och umgås.

Förutsättningen för den kontinuerliga verksamhet är ett nära samarbete med Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) som tillhandahåller projektet med lokal, odlingsmark, kommunikationskanaler till boende på Linero, likaså stöd i verksamheten och utvecklingen av denna. För att inte glömma det ovärderliga ideella engagemanget från vår sekundära målgrupp – internationella studenter vid Lunds universitet! Genom deras delaktighet skapas ovärderliga möten och erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan barn och unga vuxna från länder runtom i världen.

1661727_279749068843968_1946621825_n

Följ Ett Grönare Lund på Facebook: Ett Grönare Lund 

Och för er som vill engagera er finns även en Facebook-grupp: Gardening Group -Ett Grönare Lund-

 

Ni når oss på mailen ettgronarelund@abcsweden.org