ABC

ABC – aktiva insatser för människa och miljö är en svensk biståndsorganisation grundad i Lund 1998.

ABC driver utvecklingsarbete i Indien, Nepal och även lokalt i Sverige. Vi arbetar med frågor som rör demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och fair trade genom projekt, längre samarbeten och folkbildning. Samtliga insatser skapas genom lokala samarbeten och enligt karaktären hjälp till självhjälp. Vi eftersträvar långsiktighet, småskalighet, miljömedvetenhet och jämställdhet i allt vi gör.

Läs mer på www.abcsweden.org & på facebook ABC – active contributions for people and the environment

 

ABC