0. Förord

Framsida_berfin_sipan_halvliten

När människor går samman för att odla och skörda tillsammans skapas mötesplatser. Mellan sådd och skörd är det inte bara grönsaker och blommor som växer och gror. Samverkan, förståelse, sociala nätverk och människors självkänsla stärks också genom stadsodlingen. Som mötesplats förenar stadsodlingar människor med olika bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Detta uppmuntrar i sin tur till samarbete mellan kommunala förvaltningar, fastighetsbolag, ideell sektor, skola och fritid och religiösa samfund och andra samhällsaktörer.

Runt om i Sverige och i världen frodas en stadsodlingsrörelse. Det växande intresset vittnar inte bara om att allt fler tycker att det är roligt att odla på sin fritid. För barn och vuxna blir stadsodling ett sätt att delta i en gemenskap och påverka det som sker i närområdet. Det har vi själva sett i vårt stadsodlingsprojekt Ett Grönare Lund.

Ett Grönare Lund startade sin verksamhet 2011 med inspiration från projektet Barn i Stan på Seved i Malmö. Syftet, ”att stärka demokrati och delaktighet bland barn och unga på Linero i östra Lund”, utvecklades tillsammans med Allmänna arvsfonden, som också finansierat projektet.

Under åren har ett hundratal volontärer från ett tjugotal länder medverkat i att utveckla projektet. De har engagerat sig i en lokal aktivitet och har samtidigt ökat sin kunskap om projektarbete och demokratins byggstenar. De har också ökat hela projektens medvetenhet om sambanden mellan människors välmående, planetens tillstånd och den globala ekonomin. Något som nu genomsyrar vårt tillvägagångssätt och metoder.

Med Växa & gro vill vi lyfta fram stadsodlingens potential för hållbar utveckling, där barn och unga ges förtroende och verktyg att påverka samhället och framtiden. Men målgruppen är bredare än så. De metoder vi beskriver passar människor i alla åldrar och i alla delar av samhället.

Boken inleds med tre teoretiska kapitel med fakta om och inspiration för hur man kan organisera och leda ”kretsloppsanpassad” odling i ett urbant sammanhang. Bokens tre sista kapitel innehåller lekfulla metoder och praktiska tips för arbete i grupp, med bland annat pyssel, lekar och recept med råvaror från de egna odlingarna.

Vi har skrivit boken för dig  tycker det verkar spännande och meningsfullt att odla tillsammans med andra. Huruvida du är en erfaren odlare eller ännu inte har sått din första morot spelar ingen större roll. Vår förhoppning är att grupper i bostadskvarter, på fritidsgårdar och i andra sammanhang ska inspireras att använda stadsodling som redskap för att skapa nya mötesplatser. Skörden har alla förutsättningar för att bli riklig: frukt, bär och grönsaker – och ett mer demokratiskt och hållbart samhälle.

När vi blickar tillbaka så tänker vi på…

hur roligt vi har haft

hur mycket barnen har lärt oss

hur meningsfullt det har känts

hur många goda vänner vi fått, från hela världen och i alla åldrar och inte minst hur häftigt det är att se ett barn upptäcka hur gott det kan vara med något så enkelt som kokt, nyskördad potatis med smör.

 

Julia Linder och Sara Nelson

Lund, januari 2015